Privacyverklaring

Op Travelosophy.nl verzamelen we een aantal gegevens van mensen die onze website bezoeken. Om te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, hebben we daarom deze privacyverklaring opgesteld. Hierin leggen we je uit welke gegevens we verzamelen, wat we met die gegevens doen en wat je kunt doen als je het er niet mee eens bent.

Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring toch nog vragen hebben, dan kun je die stellen via lieke@travelosophy.nl.

Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

Als je een reactie achterlaat op Travelosophy.nl of ons contactformulier invult, dan wordt je bericht door de geautomatiseerde service voor spamdetectie van Akismet geleid. Verder slaan wij je naam, emailadres, IP-adres en eventueel de URL van je website op. Je emailadres is alleen zichtbaar voor ons en we gebruiken het alleen om (indien nodig) contact met je te kunnen opnemen. Meer informatie vind je op de website van Automattic.

Je kunt zelf aangeven of we de naam, het e-mailadres en de website die je invult bij het plaatsen van een reactie in een cookie mogen opslaan. Dit doen doen we voor jouw gemak, zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je de Gravatar service gebruikt, wordt er een geanonimiseerde string gemaakt op basis van je emailadres (ook wel een hash genoemd) die wordt verstuurd naar de Gravatar service. Nadat je reactie is goedgekeurd, wordt je profielfoto publiekelijk zichtbaar naast je reactie.

Daarnaast gebruiken wij Google Analytics om te zien hoeveel mensen Travelosophy.nl bezoeken en welke pagina’s ze dan openen. Deze gegevens worden anoniem verwerkt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lieke@travelosophy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Travelosophy.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld iemand van ons) tussen zit.

Ontvangers van gegevens

Om gebruik te kunnen maken van Google Analytics, moeten we jouw gegevens delen met Google. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Ook hebben wij ervoor gezorgd dat gegevens geanonimiseerd worden en dat deze niet gedeeld worden met andere bedrijven. Travelosophy.nl blijft verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

Travelosophy.nl wordt gehost op de servers van Siteground en wij maken ook gebruik van hun emaildiensten. Siteground verwerkt persoonsgegevens namens ons, maar gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel verzamelen ze mogelijk metagegevens over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Siteground heeft passende maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen ze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens die wij met Google delen bij het gebruik van Google Analytics, worden 26 maanden opgeslagen. Daarna worden ze verwijderd.

Cookies en vergelijkbare technieken

Op Travelosophy.nl maken we gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken vind je in onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Travelosophy.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lieke@travelosophy.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken. Wij willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via lieke@travelosophy.nl.